Genel Teknik Özellikler

PARAMETREBİRİMÖZELLİKLERİ
PbO2%30 ± 2
PB304%80-90
Sb – Antimon%0.0010 Maks
Bi – Bizmut%0.020   Maks
Cu – Bakır%0.0030 Maks
Fe – Demir%0.0020 Maks
Mn – Manganez%0.0005 Maks
Tutulma 100 BSS de%   Yok
Tutulma 300 BSS de%   5 Maks
Görünen Yoğunlukg/cc1.30 ila 1.60

Kırmızı Kurşun, mürdesenkten daha yüksek oksidasyon durumundadır. (Pb:O=1,33 oranı) ve elektriksel iletkenliği de daha yüksektir. Pozitif macunda (toplam macun ağırlığının %14’ünü geçmeyen) Kırmızı Kurşun ile yapılan piller, Kurşun Oksitten olanlara göre daha yüksek başlangıç ​​kapasitesiyle daha hızlı oluşturulur. Boru şeklindeki pozitif plakada Kırmızı Kurşun, İnvertör, Güneş Enerjisi ve Çekiş Aküleri için yaygın olarak kullanılır.

Kırmızı Kurşun, gerekli ürüne oksidasyon için optimum sıcaklıkta ısıtılırken hammaddenin çalkalandığı kalsinasyon fırınlarında üretilir. Kırmızı Kurşun üretimi için 450-500°C aralığı kullanılır. İstenilen Pb3O4 miktarına ulaşıldığında Fırın boşaltılır. %80 Pb3O4 içeren oksit 16-18 saatlik kalsinasyon ile yapılır.