Oksitler

Kurşun, dar faz limitleri olan PbO, Pb3O4 ve PbO2 gibi neredeyse element ölçülü (stökiyometrik) oksitler ve ayrıca nispeten daha büyük faz limitlerine sahip oksijen içeren birkaç bileşik oluşturur.

Termal yöntemle üretimde erimiş kurşun, hava ve su buharı karışımıyla doğrudan oksitlenir. Ocak kullanılan kubbeleştirme işleminde veya Barton İşlemindeki kazanlarda, sıcaklık ve soğutma hızına bağlı olarak değişen oranlarda Kırmızı Dörtgen (RedTetragonal)PbO ve Sarı Eşkenar Dörtgen (YellowRhombic)PbO modifikasyonları oluşur.

Akü endüstrisi genellikle 70:30 oranında metalik Kurşun içeren Toz Kurşun Oksit kullanır. Bu Oksit, termal bir işlemle (Barton Oksit) veya aşındırma öğütme işlemiyle (Mill Oksit) üretilir.

Kırmızı Kurşun Pb3O4 genellikle Masicot’un hava ile yaklaşık 450-500°C’de kesikli oksidasyonu ile hazırlanır.

Kırmızı Kurşun, hücre ve pillerin elektrokimyasal performansını iyileştirmede faydalıdır. İnvertör, Bekleme ve Çekiş Aküleri için pozitif boru şeklindeki plakada yaygın olarak kullanılmaktadır.