Antimon, gümüş beyazı renginde, kırılgan, katı kristal yapıda, elektrik ve ısı iletkenliği çok zayıf metal bir elementtir. Latince adı Stibium olup, ismini ve simgesini ünlü kimyagerlerden Jöns Jacob Berzelius (Sb)’tan almıştır.

Antimon, normal şartlarda doğada serbest halde, gümüş ve arsenikle bulunmasına rağmen, daha çok stibnit (Sb2S3) olarak bulunuyor. Havadan etkilenmemesine rağmen yüksek sıcaklıkta SB2O3’e dönüşüyor. Stibnitin ısıtılıp, demirle veya kavrulup oksidinin odun kömürüyle indirgenmesiyle elde ediliyor.

Antimon, hidroklorik asit yerine altınsuyunda çözünüyor. Derişik sülfürik ve nitrik asitle tepkimeye giriyor. Genellikle kurşunu sertleştirmek için kullanılmasına rağmen, boya, kibrit, maytap, ateşe dayanıklı malzeme ve ilaç yapımında da kullanılıyor.