Genel Teknik Özellikler

PARAMETREBİRİMÖZELLİKLER
Renk Sarı
Tutulma 240 örgüde  BSElek/63 
mikron IS Elek
%0.10
Görünen Yoğunluk (scott)gm/cc1.8 to2.2
Petrol / Suda Çökmemg/gm0.40 to 0.42
Asit Emilimimg/gm80 to 110
Sudaki Çözünülürlükgm/litre0.10
Yağ Emilimi%0.1
Asetik Asitte Çözünmeyen Madde%0.08

Mürdesenk (Litharge) / Sarı Oksit kimyasal olarak KalsineortorombikPbO olarak bilinir ve sarımsı renktedir. Kurşun Oksitten en önemli farkı serbest kurşun içermemesidir. Serbest

kurşun olmaması, macun karıştırma ve sertleştirme işleminin tekrarlanabilirliğini önemli ölçüde artırır. Barton çömlek, Messicoat’ı üretmek için birincil adım olarak kullanılır. Messicoat üretimi için minimum %99,98 saflık seviyesinde Rafine Kurşun külçeler kullanılmaktadır. Bu Messicoat daha sonra sarı oksit tozunu üretmek için Litharge fırınına aktarılır. Görünür yoğunluk, parçacık boyutu vb. gibi istenen kalite uzmanlar tarafından uygun şekilde incelenir.

Litharge, Stabilizatör üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Boya endüstrilerinde, Kurşun cam endüstrilerinde de kullanılmaktadır. Litharge ayrıca kauçuk endüstrileri, madeni yağ endüstrileri, PVC endüstrileri vb. endüstriler tarafından kullanılan önemli bir bileşendir.