Kadın ve Çevre

AMAÇ
Proje; doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve çevre sorunları konularında kadınların duyarlılıklarının artırılması, bu konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve çevre politikaları alanında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini hedefledi. Buna ek olarak çevre konusunda bir iletişim platformu kurularak sivil toplum katılımının sürdürülebilir kılınmasını amaçladı.