1.3343 Talaşsız şekillendirmelerde kullanıldığı gibi, kesici testereler, frezeler, klavuzlar,raybalar, zenkerler ve benzerleri için 1.3243  1.3343 den farklı olarak yüksek sıçaklığa ve oluşan sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Azdırma frezeler, modül frezeler ve çok yüksek dirençli malzemeleri işlemede kullanılan matkap uçları 1.3207  Yüksek performansın beklendiği freze bıçakları delme zımbaları ve tornalarda kullanılır.  1.3247 Al ve alaşımlarını, prinçleri otomat çeliklerini işlemede kullanılan tornalarda, testereler ve delme zımbaları için idealdir.
Malzeme Analiz Tabloları